Bæjarstjórn Kópavogs vildi láta flytja Reykjavíkurflugvöll árið 1963.

„Bæjarstjórn Kópavogs telur augljóst að brautir Reykjavíkurflugvallar geta ekki dugað til frambúðar og … telur veigamikil rök fyrir því að eðlilegast sé að flytja flugvöllinn frá Reykjavík og á annan stað í nágrenninu.“

Svo segir í fylgiskjali III á fundi bæjarstjórnar Kópavogs, dagsettu 19. apríl 1963 sem nýlega fannst í skjalahirslum Héraðsskjalasafns Kópavogs.

Kársnesingar létu sig staðsetningu flugvallarins í Vatnsmýri sig varða árið 1963 og bæjarstjórn Kópavogs vildi láta flytja hann annað.
Kársnesingar létu sig staðsetningu flugvallarins í Vatnsmýri sig varða árið 1963 og bæjarstjórn Kópavogs vildi láta flytja hann annað.

Í skjölum Héraðsskjalasafnsins kemur fram að mikil samstaða hafi verið hjá um 40-50 íbúum á Kársnesi, sem komu saman til fundar í Kársnesskóla í byrjun árs 1963, um „brýna nauðsyn þess að beita til þess öllum hugsanlegum ráðum að millilandaflugvélar hætti lágflugi yfir húsum á Kársnesinu, sem er mjög truflandi og ónæðissamt fyrir íbúana og að flestra áliti mjög hættuleg.“

Gunnar Marel Hinriksson, skjalavörður í Héraðsskjalasafninu, telur að þarna sé verið að vísa í Cloudmaster og DC6 flugvélar en flugvöllurinn í Keflavík var ekki nýttur undir millilandaflug fyrr en einhverju síðar.

Gunnar Marel Hinriksson, skjalavörður hjá Héraðsskjalasafni Kópavogs, rakst á dögunum á áhugaverða ályktun bæjarstjórnar Kópavogs frá 1963 um flugvöllinn í Vatnsmýri.
Gunnar Marel Hinriksson, skjalavörður hjá Héraðsskjalasafni Kópavogs, rakst á dögunum á áhugaverða ályktun bæjarstjórnar Kópavogs frá 1963 um flugvöllinn í Vatnsmýri.

Í fundarlok íbúanna á Kársnesi var eftirfarandi ályktun samþykkt:

„Fundur íbúa á vestanverðu Kársnesi, haldinn miðvikudaginn 16. jan. 1963, samþykkir að beina þeirri kröfu til bæjarstjórnar Kópavogs, að hún beiti sér fyrir því að ráðstafanir verði gerðar til þess að lendingum og flugtökum stórra millilandavéla verði hætt þegar í stað, á suður-norðurbraut Reykjavíkurflugvallar. Til þess að fylgjast með því, að samþykkt þessarri verði framfylgt, kýs fundurinn 3ja manna nefnd, og felur henni að beita öllum tiltækilegum ráðum til þess að mál þetta verði leyst skv. þessari fundarsamþykkt.“

Í nefnd þá, sem um ræðir í samþykktinni, voru kosnir:

Guðni Þorgeirsson, Borgarholtsbraut 51,
Guðmundur Karlsson, Kópavogsbraut 54,
Jakob Magnússon, Þinghólsbraut 78.

Samkvæmt ákvörðun fundarins leyfum vér okkur hér með að senda háttvirtri bæjarstjórn þessa samþykkt og væntum þess, að hún leggi á það ríka áherzlu, að réttur íbúa Kóavgsbæjar til að lifa friðsömu lífi án ágangs þungra og hávaðasamra flugvéla rétt yfir höfðum þeirra, verði ekki fyrir borð borinn.“

Fundargerðarbók bæjarstjórnar Kópavogs frá 1963.
Fundargerðarbók bæjarstjórnar Kópavogs frá 1963.

Bæjarstjórn Kópavogs tók málið upp í apríl 1963 og vildi vekja athygli ríkisstjórnar og Alþingis á því, að flugtök og lendingar stórra flugvéla á suðurbraut Reykjavíkurflugvallar skapi „verulega hættu fyrir byggðina á utanverðu Kársnesi og jafnframt mikil óþægindi fyrir íbúana þar.“  Svo segir í fylgiskjali III á fundi bæjarstjórnar:

„Bæjarstjórn hefur kynnt sér álit nefndar þeirrar, sem flugmálaráðherra skipaði árið 1961 til að gera tillögur um framtíð flugvallarins, svo og þær umræður, sem fram hafa farið um málið að undanförnu á opinberum vettvangi. Af þessum gögnum er augljóst, að brautir Reykjavíkurflugvallar geta ekki dugað til frambúðar eins og þær stefna nú, og jafnframt eru þar færð mörg og veigamikil rök fyrir því, að eðlilegast sé að flytja flugvöllinn frá Reykjavík og á annan stað í nágrenninu.“

Bæjarstjórn samþykkti síðan að skora á stjórnvöld að hefja undirbúning að því að breyta svo legu flugvallarins, að umræddri hættu og óþægindum verði bægt frá.

„Meðan lega flugvallarins er óbreytt, telur bæjarstjórnin óhjákvæmilegt að verða við tilmælum íbúanna á utanverðu Kársnesi, og gerir því kröfu til, að suðurbraut Reykjavíkurflugvallar verði eftirleiðis lokuð fyrir millilandaflugvélum eigi skemur en frá miðnætti og til kl. 7 árdegis dag hvern.“

Kjarnastofnun lýðræðisins í Kópavogi er Héraðsskjalasafnið.
Héraðsskjalasafnið er kjarnastofnun lýðræðisins í Kópavogi .

Heimildir:

Héraðsskjalasafn Kópavogs. BS/95. Fylgiskjöl fundargerða bæjarstjórnar.
Héraðsskjalasafn Kópavogs. BS/191. Fylgiskjöl fundargerða bæjarráðs.

 

Deildu:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Fleiri fréttir

Niðurlagning Héraðsskjalasafns Kópavogs

Skaðræðisgjörningur bæjarstjórnar Kópavogs Bæjarstjórn Kópavogs ákvað á fundi sínum 25. apríl 2023 með sex atkvæðum meirihlutans gegn fimm atkvæðum minnihlutans að leggja niður Héraðsskjalasafn Kópavogs. Þar fetaði bæjarstjórnin í slóð

Hrönn Valgeirsdóttir, leikskólakennari og M.A. í foreldrafræðslu og uppeldisráðgjöf.

Mikill áhugi á fræðslukvöldum fyrir foreldra

Foreldrum og forsjáraðilum leikskólabarna í Kópavogi stendur til boða að mæta á fræðslukvöld þar sem fjallað er um uppeldishætti, að setja mörk og ábyrgð og líðan foreldra. Fyrsti fundurinn var

Stórskemmtileg leiksýning fyrir yngstu kynslóðina

Leikfélag Kópavogs sýnir um þessar mundir barnaleikritið Ferðin til Limbó eftir Ingibjörgu Jónsdóttur (1953-1986) sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu í janúar 1966. Leikritið byggir á barnabókinni Músabörn í geimflugi eftir sama

Er svefn besta verkjalyfið?

Svefn er ein af grunnstoðum góðrar heilsu ásamt góðri næringu, hreyfingu og vellíðan. Þegar við sofum notar líkaminn tímann til að endurnýja sig og undirbúa okkur fyrir næsta dag. Svefn