Hvenær kemur að eldra fólki?


Ólafur Þór Gunnarsson er öldrunarlæknir og skipar 2. sætið á framboðslista VG í Suðvesturkjördæmi.

Undanfarin ár hefur heilbrigðisþjónusta verið mikið í umræðunni, og undangengnar kosningar hafa stjórnmálaflokkar talað um að þar þurfi að bæta í. Þrátt fyrir þetta hefur fráfarandi ríkisstjórn sýnt á spilin sín með framlagningu fjárlagafrumvarps þar sem í raun er gert ráð fyrir áframhaldandi hagræðingu í flestum þáttum heilbrigðiskerfisins. Þessu verður að linna.

Um þessar mundir bíða nær hundrað manns á Landspítalanum eða á hans vegum í nágrannasveitarfélögum eftir hjúkrunarrými.  Á höfuðborgarsvæðinu vantar um 350 rými til að staðan sé sambærileg við það sem hún er á landinu í heild. Þetta þýðir að um 3 meðalstór til stór hjúkrunarheimili vantar. Skorturinn er hlutfallslega meiri í sveitarfélögum Kragans en í Reykjavík.

Vinstri græn samþykktu á Landsfundi fyrr í mánuðinum að þennan vanda þyrfti að leysa, bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsvísu. Setja þarf af stað 10 ára áætlun sem tekur bæði á vandanum sem of fá pláss skapa, og á þeim vanda að enn þurfa alltof margir að sætta sig við búsetu í fjölbýli, oft með ókunnum einstakingi. Hins vegar þarf strax að ráðast í það verkefni að leysa bráðasta vandann á höfuðborgarsvæðinu. Það er ólíðandi að eldra fólk sé á hrakhólum og búi við óöryggi meðan það býður eftir hjúkrunarrými. Við getum gert betur og VG vill gera þetta að forgangsmáli sem þarf að leysa.

Í meira en áratug hefur staðið til að koma á fót sérstakri öldrunargeðdeild, en ekkert gengið. VG ályktuðu á Landsfundi um það mál einnig. Það gengur ekki að geðheilsa eldra fólks sé afgangsstærð þegar kemur að heilbrigðisþjónustu.

Það er löngu tímabært að forgangsraða í þágu eldra fólks.