Skattar og skerðingar


Guðmundur Ingi Kristinsson skipar 1. sæti fyrir Flokk fólksins í Suðvesturkjördæmi.

Fátæktarmörk  eru í dag tekjur sem eru undir 360.000 krónur og því eru lífeyrislaunin um 130.000 krónum undir fátæktarmörkum, sem er ekkert annað en sárafátækt og lágmarkslaun 60.000 krónum undir fátæktarmörkum sem er  fáránlegt.
Þetta á að vera í dag 300.000 króna skatta og skerðingarlausar greiðslur, ef rétt væri gefið. Skattbyrði á okkur lífeyrisþega er því upp á um 100.000 krónur frá 1988 með  kjaragliðnuninni og þá eru eftir skerðingar og keðjuverkandi skerðingar, sem er ekkert annað en fjárhagslegt ofbeldi.
Hver fann upp þetta ómannlega refsikerfi mannvonskunnar og ber ábyrgð á því? Það gera ríkisstjórnir frá 1988 og til dagsins í dag ASÍ og SA, því við upptöku á staðgreiðslu skatta var lífeyrislaun TR skattlaus og þá var einnig afgangur upp í 30% af lífeyrissjóðstekjum.

Greiðsluþátttaka sjúklinga
Ekki verði greitt fyrir grunnþjónustu í heilbrigðiskerfinu  t.d. sjúkrahúsþjónusta, tannlækningar og fl. Heilsugæslan verði gjaldfrjáls og að  stórefla hana um  land allt. Tryggja að allir hafi eigin heimilislækni og að gott þverfaglegt teymi starfi á heilsugæslustöðvum. Heilsugæslan á að virka þannig að hún haldi utan um einstaklinginn og sjái til þess að úrræðin virki.
Geðdeildin verði opin alla sólahringinn og hún færð til nútímans og stórefld með sérfræðingum á öllum sviðum geðlækninga. Það eru fjöldi barna að bíði eftir þjónustu á BUGL og að biðtími eftir þjónustu er ekki  vikur heldur mánuðir. Mikilvægt sé að stytta biðina og sinna betur ungum börnum og fjölskyldum þeirra. Vísað er til þess að fjöldi rannsókna sýni að snemmtæk inngrip skili mestum árangri og að meðferð taki skemmri tíma en ella ef fljótt er brugðist við.
Hornsteinn nútímasamfélags er gott heilbrigðiskerfi. Því er það miður að ríkistjórnir undanfarinna ára hafa vanrækt íslenskt heilbrigðiskerfi svo illa að það getur ekki sinnt hlutverki sínu sem skyldi.

Þetta eru forgangsmál okkar. X-F Flokkur fólksins.