Þverpólitísk sátt í húsnæðismálum í Kópavogi

Stefnumarkandi leiðir í húsnæðismálum í Kópavogi voru kynntar í gær. Þverpólitískum starfshóp var falið að greina stöðu á húsnæðismarkaði og vann í framhaldi tillögur að nýjum leiðum í húsnæðismálum bæjarins. Starfshópinn skipa Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, Margrét Friðriksdóttir, Sjálfstæðisflokki, Theodóra S. Þorsteinsdóttir, Bjartri framtíð, Pétur Hrafn Sigurðsson, Samfylkingu, Ólafur Þór Gunnarsson, Vinstri grænum og Kristinn Dagur Gissurarson, Framsóknarflokknum. Markmið tillagna hópsins er að ýta undir virkari leigumarkað hér á landi, byggingu minni og ódýrari íbúða og tryggja skilvirk félagsleg úrræði fyrir þá sem þurfa að sækja slíka þjónustu til sveitarfélagsins. Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri segist stoltur af vinnu starfshópsins og ánægður með niðurstöðuna. „Tillögurnar eru raunhæfar og skynsamlegar, í þeim er leitast við að koma á móts við þarfir þeirra sem hafa átt erfitt með að kaupa eða leigja húsnæði, meðal annars vegna lítils framboðs,“ segir Ármann. Á meðal þess sem lagt er til er að Kópavogsbær beiti sér fyrir byggingu á litlum og ódýrum íbúðum og stuðli að lausnum fyrir þá sem eru að kaupa sitt fyrsta húsnæði með 90% lánveitingu í samvinnu við byggingarverktaka og/eða fjármálafyrirtæki. Auk þess er lagt til að Kópavogsbær bjóði upp á íbúðir til leigu með kauprétti, sem myndi vara í fimm ár, og leigjendum í félagslega kerfinu standi til boða að kaupa húsnæði sem þeim hefur verið úthlutað.

Í skýrslu starfshópsins er farið yfir stöðuna á húsnæðismarkaði, bæði almennum markaði og félagslega kerfinu, lagðar til stefnumarkandi leiðir og kynnt útfærsla á þeim.

Nánar um tillögur starfshópsins:

Samantekt á niðurstöðum sem varða félagslega kerfið:

Uppbygging auðvelduð með lagabreytingu: Mælst er til þess að leiguhúsnæði í eigu sveitarfélaga verði undanþegið ákvæðum 64. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, með sama hætti og leiguskuldbindingar frá ríkissjóði.  Með fyrrgreindu ákvæði er sveitarfélögum, sem eru með yfir 150% skuldahlutfall, settar skorður við frekari skuldsetningu. Ákvæðið hamlar því að Kópavogsbær geti farið í uppbyggingu á félagslegu húsnæði þar sem bænum er almennt óheimilt á grundvelli laganna að skuldsetja sig frekar.

Félagslegar íbúðir til kaups: Leigjendum í félagslega íbúðakerfinu bjóðist að kaupa húsnæði sem því hefur verið úthlutað á hagstæðum kjörum fari tekjur þess yfir viðmiðunarmörk. Rétturinn til að vera í félagslegu húsnæði er bundinn við tekjur fólks og samkvæmt gildandi reglum ber að segja því upp húsnæði sé farið yfir ákveðin tekjumörk. Í stað þess að grípa til uppsagna verður leigjendum boðið að kaupa húsnæðið með 5% útborgun eigin fjár, 80% láni hjá fjármálafyrirtæki og 15% verðtryggðu, vaxtalausu viðbótarláni frá  Kópavogsbæ.

Þrepaskipt leiga: Kópavogsbær setji reglur um þrepaskipta leigu í stað þess að segja fólki upp leigu ef tekjur þess fara yfir viðmiðunarmörk. Eftir því sem tekjur fólks færu hækkandi þeim mun minni yrði hinn félagslegi stuðningur og þá í formi hækkandi leigu.

Samantekt á niðurstöðum sem snúa að fjölgun íbúðakosta

Fjölgun félagslegra íbúða: Kópavogsbær gæti staðið að byggingu á félagslegum íbúðum þar sem markmiðið yrði að byggja vel hannaðar og litlar íbúðir, þar sem fermetrafjöldi væri vel nýttur. Slíkt myndi skila sér í lægri byggingarkostnaði og þar með lægri leigu.

Fyrstu íbúðakaup: Kópavogbær beiti sér fyrir byggingu á litlum og ódýrum íbúðum og stuðli að lausnum fyrir þá sem eru að kaupa sitt fyrsta húsnæði með 90% lánveitingu í samvinnu við byggingarverktaka og/eða fjármálafyrirtæki.

Fjölgun íbúða á leigumarkaði: Kópavogbær  leiti eftir samstarfi við lóðarhafa/leigufélag á almennum markaði til að bjóða upp á minni og ódýrari íbúðir á leigumarkaði.

Kaupleiguíbúðir og eignaríbúðir: Kópavogsbær bjóði upp á íbúðir til leigu með kauprétti, sem myndi vara í 5 ár. Hluti leigunnar gæti þannig nýst upp í kaup á eigninni ef kaupréttur væri nýttur innan þess tíma. Þá stæði einnig til boða að fólk keypti búseturétt í íbúð með 5-10% eigin fjár framlagi og leigði síðan íbúðina af Kópavogsbæ.

Deildu:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Fleiri fréttir

Stórskemmtileg leiksýning fyrir yngstu kynslóðina

Leikfélag Kópavogs sýnir um þessar mundir barnaleikritið Ferðin til Limbó eftir Ingibjörgu Jónsdóttur (1953-1986) sem sett var upp í Þjóðleikhúsinu í janúar 1966. Leikritið byggir á barnabókinni Músabörn í geimflugi eftir sama

Er svefn besta verkjalyfið?

Svefn er ein af grunnstoðum góðrar heilsu ásamt góðri næringu, hreyfingu og vellíðan. Þegar við sofum notar líkaminn tímann til að endurnýja sig og undirbúa okkur fyrir næsta dag. Svefn